Fals

Četvoroosovinska teretna kola namenjena za prevoz robe u rinfuzi, postojane na atmosferske uticaje kao sto su: ugalj, koks, ruda i drugo.
Vagon je oblikovan tako da, uz racionalno korišćenje zelezničkog gabarita i povoljan odnos sopstvene mase i nosivosti, se dobro uklapa u koncepciju savremenih visokointegrisanih sistema prevoza kako u domaćem saobraćaju tako i u međunarodnoj razmeni.
Vagon je opremljen mehanizmom za istovar sa ručnim i mehanizovanim pogonom, stim, da se otvaranje vrata vrši usled dejstva tereta, a zatvaranje usled dejstva sopstvene težine vrata.
Rukovanje mehanizmom za ručno otvaranje vrata je sa čeone platforme. Mehanizam ima trostruko osiguranje protiv samootvaranja.
Otvaranje vrata se vrši u parovima.
Vagon je opremljen sa ručnom kočnicom i automatskom kočnicom tipa "OERLIKON-0-GP16"
Tehnički podaci
NAZIVMERA
Broj osovina4
Dužina preko nesabijenih odbojnikam12.54
Dužina postolja između spoljnih površina čeonih nosacam11.30
Razmak svornjaka obrtnih postoljam7.50
Razmak osovina u obrtnom postoljum1.8
Dužina otvora za utovarm10.96
Širina otvora za utovarm1.95
Visina sanduka od GIS-am4.00
Širina vagona sa potpuno otvorenim vratimam4.30
Korisna zapremina sandukam375
Sopstvena težina kolat25
Nosivost kolat65
Opterećenje po osovinit22.5
Prečnik kruga kotrljanjam0.92
Maksimalna brzina u režimu Skm/h100
Maksimalna brzina praznog vagonakm/h120
Galerija
               Copyright © Panon vagon 2011.