Faccs

Četvoroosovinska teretna kola uglavnom su namenjena za prevoz tucanika (specifična težina tucanika je 14 kN/m3), pri izgradnji i remontu pruga, kao i prevoz materijala u granulaciji od 0-250 mm.
Sanduk kola je podeljen u tri odeljka gde svaki odeljak ima po jedan otvor sa bočne strane za istovar, tako da na kolima postoje po tri otvora za istovar sa svake bočne strane.
Materijal se iz kola prazni kroz ove otvore gravitacionim putem, a otvori se zatvaraju segmentnim vratima sa kojima se i reguliše protok istovarajuceg materijala.
Segmentnim vratima rukuje se sa određenim mehanizmom smeštenim na jednoj platformi vagona.
Tehnički podaci
NAZIVMERA
Broj osovina4
Kolosekm1.435
Dužina kola preko nesabijenih odbojnikam15.44
Visina odbojnika od GIS-am1.065
Dužina donjeg postolja preko čeonih nosačam14.2
Visina vagona od GIS-am1.045
Širina vagonskog sandukam3.03
Zapremina sandukam340.5
Sopstvena masa vagonat23.5
Konstruktivna nosivost vagonat56.5
Opterećenje po osovinit20.0
Razmak svornjaka obrtnih postoljam10.4
Razmak osovina obrtnih postoljam1.8
Prečnik kruga kotrljanjam0.92
Broj obrtnih postolja po kolima2
Maksimalna brzina vagona (sposoban za režim S)km/h100
Galerija
           Copyright © Panon vagon 2011.