Eaos / Eanos

Vagon je namejenjen za prevoz uglja, koksa, željezne rude, peska i sličnih roba.
Istovar se obavlja na obe bočne strane kroz četiri otvora, po dva sa svake strane vagona. Vrata otvora se zakreću od vagona i zatvaraju pomoću mehanizma za zabravljivanje.

Tehnički podaci
NAZIVMERA
Broj osovina4
Širina kolosekam1.435
Dužina preko odbojnikam15.74
Dužina donjeg postoljam14.50
Promer točkova na krugu kotrljanjam0.920
Visina vagonam3.335
Širina vagonam3.060
Dužina prostora za teretm14.49
Širina prostora za teretm3.00
Zapremina prostora za teretm382.5
Površina prostora za teretm239.4
Sopstvena masa kolat24.0
Nosivostt66.0
Maksimalno osovinsko opterećenjet22.5
Radijus krivinam75
Maksimalna brzinakm/h120
Galerija
   Copyright © Panon vagon 2011.