O nama

"PANON VAGON " d.o.o. iz Subotice je privredno društvo osnovano 2004.godine.
Osnovna delatnost društva je obezbeđenje i prodaja usluga, rekonstrukcije, remonta i opravke železničkih teretnih vagona i vagonskih rezervnih delova.
Privredno društvo PANON VAGON d.o.o. iz Subotice je vodeće u oblasti obezbeđenja usluga rekonstrukcije, remonta i opravke teretnih vagona u Republici Srbiji.

         

Kompanija preduzima sve potrebne aktivnosti da se kupcima pruži kvalitetna usluga.
Zahvaljujući sopstvenom znanju i sposobnosti menadžmenta "Panon vagon" je u samo dve godine poslovanja uspeo da obezbediti izvoz u gotovo sve zemlje Evropske Unije tj. tržištima: Republike Mađarske, Češke, R. Srpske, Slovačke, Crne Gore i dr.
Društvo sa ograničenom odgovornošću "PANON VAGON" je osnovano s ciljem da pruža kvalitetne usluge obezbeđenja proizvodnje, rekonstrukcije i opravke železničkih teretnih vagona i prodaje vagonskih rezervnih delova.
Na ovim poslovima društvo intenzivno radi od sredine 2005. godine.


VIZIJA I MISIJA

VIZIJA privrednog drustva je da uvek pruzi bolju i kvalitetniju uslugu od konkurencije.
MISIJA privrednog drustva je da bude vodece u prodaji teretnih vagona i usluga remonta, prodaji rezervnih delova za teretne vagone sa ciljem da postane vodeci operater na ovom podrucju.
Osnovno opredelenje je da se nastavi sa izvozom na trzista R Madjarske, R Ceske, R BiH , R Crne Gore i prosiri na nova trzista u Srednjoj Evropi.Copyright © Panon vagon 2011.